Alkohole - dowiedz się więcej - GC Lab - chemia warszawa
alkohole

Alkohole - dowiedz się więcej

27 września, 2021 2:00 pm

Alkohole to pochodne węglowodorów, które zawierają w swoich cząsteczkach grupę hydroksylową (wodorotlenową) – OH

Wzór ogólny alkoholi tworzymy:

CnH2n+1OH
n- to liczba atomów węgla w cząsteczce

Alkohole podział:

– Jednowodorotlenowe:

Najprostszym alkoholem jednowodorotlenowym jest metanol. Wzory sumaryczne cząsteczek tworzymy zastępując we wzorze sumarycznym danego alkanu jeden atom wodoru grupą OH.

Przykład:
CH4 (metan) –> CH3OH

alkohol metanol alkohole

Jeśli grupa hydroksylowa nie jest połączona do pierwszego lub ostatniego atomu węgla, należy uwzględnić to w nazwie, podając numer węgla przy którym się znajduje.

Przykład:
butan – 2 – ol

alkohol butan2ol alkohole

– Wielowodorotlenowe

Posiadają one w swojej cząsteczce więcej niż jedną grupę hydroksylową (OH)

Nazwę tworzymy poprzez dodanie liczebnika, który określa ile jest grup wodorotlenowych.

Przykład:
Gliceryna
propan –> propano – tri – ol

alkohol gliceryna alkohole

Przykłady różnych alkoholi:

ALKOHOLE JEDNOWODOROTLENOWE

ALKOHOLE WIELOWODOROTLENOWE

Wybrane metody otrzymywania alkoholi:

 • hydratacja alkenów (zachodzi w środowisku kwaśnym), na przykład:
  CH2=CH2 + H2O __H+CH3−CH2−OH
 • hydroliza halogenków alkilów
 • reakcja Grignarda
 • redukcja:
  • kwasów karboksylowych, zwłaszcza wyższych kwasów tłuszczowych, łatwo dostępnych (powstają alkohole I-rzędowe)
  • aldehydów (powstają alkohol I-rzędowy)
  • ketonów (powstają alkohol II-rzędowy), na przykład:
   (CH3)2C=O + H2__kat.(CH3)2CHOH
  • estrów (powstaje alkohol I-rzędowy)
 • metody swoiste dla poszczególnych alkoholi


Zapraszamy również na nasze portale społecznościowe: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok i YouTube

Wygeneruj Szybką Ofertę
Wyślij zapytanie ofertowe