Szkło miarowe - odczynniki chemiczne GC LAB - Warszawa
szkło miarowe

Szkło miarowe

20 stycznia, 2022 10:54 am

Czym jest szkło miarowe?

Szkło miarowe to sprzęt laboratoryjny do dokładnego odmierzania lub określania gęstości płynów.

Dokładność pomiarów jest możliwa dzięki wykalibrowanej skali.

Szkła miarowego używa się m. in. w analizach ilościowych (miareczkowanie) lub do odmierzania stechiometrycznych ilości substancji

Do szkła miarowego zaliczamy np.:

Podział na klasy

Szkło miarowe jest produkowane w różnych klasach jakości/ dokładności. Mianowicie wyróżniamy przeważnie dwie klasy A i B. Poniżej znajduje się przykładowe porównanie obu klas.

Mianowicie klasa A posiada większą dokładność niż klasa B.

Pipeta klasy:Objętość:Dokładność pomiarowa:Przykładowa niepewność pomiaru:
A10 ml0,05 ml0,9%
B10 ml0,1 ml1,6%
Tabela nr 1 „Porównanie dokładności pomiaru szkła miarowego klasy A i B”

Skala (podziałka) na szkle miarowym

Przeważnie jest to podziałka namalowana lub wygrawerowana na bocznej powierzchni danego sprzętu.

Wyróżniamy dwie skale.
Szkło miarowe może być kalibrowane:

 • na wlew” (in) –  szkło miarowe „in” daje gwarancje, że wewnątrz znajduje się ilość płynów zgodna ze skalą na naczyniu.
 • na wylew” (ex) – szkło miarowe „ex” umożliwia odmierzenie cieczy, którą następnie przelewa się do innego naczynia. Zatem skala „na wylew” uwzględnia, to że przy wylewaniu cieczy z naczynia na ściankach zawsze zostaje warstwa odmierzanej cieczy.

Podsumowując większość kolb miarowych ma skalę na wlew, natomiast biurety i pipety mają skalę na wylew.

Sprawdzanie jakości szkła miarowego:

Badanie jakości szkła miarowego obejmuje:

Po pierwsze oględziny zewnętrzne – Podczas oględzin zewnętrznych szklanych przyrządów pomiarowych należy sprawdzić:

 • oznaczenia wykonane na szklanych przyrządach pomiarowych;
 • czy nie występują widoczne wady szkła, w szczególności utrudniające odczyt wyników pomiarów;
 • ich kształt;
 • widoczność kresek podziałki;
 • końcówki wypływowe;
 • wzory podziałki i oznaczenia podziałki wartościami liczbowymi.

Po drugie sprawdzanie wymiarów – Wymiary szklanych przyrządów pomiarowych sprawdza się za pomocą suwmiarki i przymiaru. Sprawdzenie długości kresek podziałki przebiega w następujący sposób:

 • zacznijmy od pomiaru średnicy zewnętrznej dokonuje się w miejscu wyznaczonym przez sprawdzaną kreskę i oblicza się minimalną długość sprawdzanej kreski;
 • ponadto dokonuje się pomiaru długości sprawdzanej kreski;
 • porównuje się wartość długości sprawdzonej kreski z wartością obliczoną.

Po trzecie sprawdzanie pojemności – Sprawdzenie pojemności szklanych przyrządów pomiarowych powinno być przeprowadzone, jeżeli szklane przyrządy pomiarowe oraz zastosowane do ich sprawdzenia wzorce są czyste. Sprawdzenie pojemności szklanych przyrządów pomiarowych przeprowadza się metodą wagową lub objętościową.

W przypadku pipet i biuret również sprawdza się czas wypływania – Czas wypływu pipet jednomiarowych i pipet wielomiarowych oraz biuret sprawdza się za pomocą stopera.

Wedle „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 2  §49-56”

Do sprawdzania szklanych przyrządów pomiarowych używa się:

 • zacznijmy od wagi nieautomatycznej mechanicznej lub elektronicznej z działką elementarną d ≤ 1 mg;
 • odważników klasy dokładności E2 (klasy dokładności 1);
 • wzorców objętości I rzędu o pojemności nominalnej w ml: 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1.000, 2.000 i 5.000 do sprawdzania kolb;
 • także wzorców objętości II rzędu o pojemności nominalnej w ml: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1.000 i 2.000 do sprawdzenia cylindrów;
 • stanowiska do sprawdzenia kolb i cylindrów metodą objętościową;
 • suwmiarki dwustronnej z głębokościomierzem oraz działką elementarną o wartości 0,1 mm;
 • pipet laboratoryjnych wielomiarowych klasy A o pojemnościach nominalnych w ml: 1, 2, 5, 10 i 25;
 • termometru z działką elementarną o wartości 0,1 °C albo 1 °C;
 • barometru;
 • stopera;
 • lupy pomiarowej;
 • przymiaru sztywnego lub stalowego zwijanego, o górnej granicy zakresu pomiarowego 1 m;
 • poziomnicy;
 • piaskarki;
 • również destylarki.

Wedle „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 2  §48”


Potrzebujesz odczynników chemicznych? Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.


Źródła:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać szklane przyrządy pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 2 (https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2007-92-614,17349730.html)
Wygeneruj Szybką Ofertę
Wyślij zapytanie ofertowe